Materailler

Design med omtanke

TrÆls X arbejder ud fra idéen om FN’s 17 Verdensmål, der beror på en bæredygtig fremtid. Ud fra disse mål arbejder TrÆls med 5 mål, men ligger specielt fokus på bæredygtighed, socialt ansvar og cirkulær økonomi. Denne form, og disse tre buzzwords, er en essentiel måde at agere og tænke på i TrÆls, hvor cirkulær økonomi ligeledes er én af grundstenene i virksomheden. 

Helt grundlæggende er TrÆls er jysk træhus, der sætter pris på det gode, rå og maskuline håndværk, hvor bæredytighed spiller en stor og vigtig rolle. Ligeledes sætter TrÆls pris på den jord, vi har, og synes, at man i al almindelighed kan gøre mere, for at bevare den, som vi gerne vil have den – og ikke mindst efterlade den til næste generation. 

SUNDHED OG TRIVSEL

Vi er af den klare overbevisning, at hvis vi kan være med til at løfte livskvaliteten hos andre, kan vi også skabe en bedre tilstedeværelse. Ikke kun internt i virksomheden, men også for dem vi arbejder sammen med.

Internt mener vi, at alle har noget at tilbyde fællesskabet. Om man er funktionsdygtig i 10, 20 eller 37 timer om ugen betyder ikke noget.

Derfor giver vi plads til forskellighed og arbejder ud fra den filosofi, at kan et individ tilbyde sin arbejds ærgerrighed, uagtet timeantal og fysiske gener, kan individet stadigvære væsentligt for os.

ANSTÆNDIGE JOBS & ØKONOMISK VÆKST

For os er det vigtigt, at vores samarbejdspartnere arbejder ud fra samme værdisæt som os selv. Dette understøttes i Verdensmålenes delmål 8.7, hvor det skal sikres, at der skrides effektivt til handling overfor moderne slaveri, tvangsarbejde, menneskehandel og børnearbejde.

Det forsøger vi i praksis at sikre os ved, at være meget bevidste om vores valg af samarbejdspartnere og underleverandør.

Udadtil sikrer vi os, at man altid kan spore, hvor vores produkter stammer fra og hvordan de er lavet. Alle vores produkter er sporbare. Vi vil enten på produktet, emballagen eller på vores hjemmeside oplyse vore kunder alle praktiske informationer om underleverandør til materiale, så man ikke er i tvivl om dets oprindelse.

INDUSTRI, INNOVATION & INFRASTRUKTUR

Det handler om at få folk til at tænke over, hvad de gør – og hvordan. På den måde ville det på sigt være mere muligt, at anvende ressourcerne mere effektivt og være miljømæssigt mere fornuftigt.

Delmål 9.4, omkring opgradering af infrastruktur og industri, samt effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer, der er miljømæssigt fornuftige, er også noget vi læner os meget op ad..

Vi forsøger bl.a. at udvikle og forske i bedre udnyttelse af diverse ressourcer.

BÆREDYGTIGE BYER & LOKALSAMFUND

Vi forsøger at tænke innovativt og tænke på, hvordan vi bedre kan udnytte de mange materialer, som så ofte går til spilde. Det kan bl.a. være fra byggeprojekter, nedrivningsmaterialer og andet affald.

Vi forsøger, at finde nye måder at anvende skraldet på, eller om ikke andet få det mest optimale ud af restprodukterne. For os er det vigtigt, at være er med til at støtte op omkring bæredygtighed og samtidig også praktisere det, hvilket er byggestenene for TrÆls X’s eksistens.

Vi forsøger bl.a. gennem lokale kommuner at præge dem i den ”rigtige” retning. Vi vil vise dem vejen mod en mere bæredygtig by, for ikke også at nævne lokale virksomheder.
Vi gør det ved at implementere diverse bæredygtige produkter i bylivet og forsøger samtidig at inddrage de lokale indbyggere.

ANSVARLIGT FORBRUG & PRODUKTION

Vi vil nedbringe mængden af affald så meget som muligt. Og skulle det derfor ikke være klart endnu, understreger vi gerne, at vi i TrÆls X tænker genanvendelse på et højt plan.
Vi praktiserer bl.a. dette ved at lave aftaler med andre virksomheder, der skulle komme i overskud af materialer, som vi kan genanvende, så det ikke havner som affald. Herefter genanvender vi materialerne til nye produkter/miljøer, hvilket vil sige, at det som ellers var blevet til affald nu er fuldt funktionsdygtigt på anden vis.

Yderemer desginer TrÆls X sine produkter baseret på andre virksomheders affald, at øge leve tiden af materialer.